ПРЕПОРЪЧАНИ
ИзбориОбщинаПолитикаПредстоящо

Топлофикация и пак „студена вода“

15 октомври, 2015

В края на миналата година, „Топлофикация София“ заяви, при представяне на бизнес плана си за 2015 г., подмяна на 37 км топлопроводи. Това е много хубаво, но въпросът е как се случва, колко качествено и в какви срокове?

„Ял съм им попарата“ още като районен кмет, когато унищожиха частни дворове по ул. „Арх. Й. Миланов“ в „Лозенец“, преди шест години. Тогава настояването ми, да бъдат глобени, остана пожелание за администрацията на Столична община. В следващите години също съм отправял този въпрос и на комисии на СОС, но справка за санкциите не съм видял.

След като оставиха голяма част от града без топлоподаване днес, ще отправя следното питане за начало на следващия мандат. Мисля да го депозирам в деня след клетвата – през ноември.

До Кмета на Столична община

Питане

от Прошко Прошков – общински съветник от Реформаторски блок

Уважаеми проф. Лилков,

Бизнес планът на „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 г., приет през декември 2014 г. от СОС, предвижда амбициозна инвестиционна програма за подмяна на 37 км топлопроводи и респективно възстановяване на уличните платна. Обектите на въпросната инвестиционна програма са цитирани обобщено по видове дейност, а самите улици са обозначени с лаконичното „по списък“. Следва администрацията на СО да разполага с този „списък“.

Моля, да разпоредите проверка и да ми отговорите писмено на следните въпроси:

 1. Кои улици на територията на Столична община са предвидени в инвестиционната програма на „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 година и какви са заявените за изпълнение срокове и линейни графици на строително монтажните работи?
 2. Доколко заявената инвестиционна програма съвпада с реално завършените обекти и колко от заявените срокове и графици са били нарушени? Моля за изчерпателна справка.
 3. Какви глоби са наложени за забавяне, некачествено изпълнение или нарушаване на предварително утвърдените линейни графици?
 4. Предвидено ли е в инвестиционната програма изместване на газопровода на ТЕЦ – София, в периода 14-18 Октомври 2015 г., което остави без топлоподаване една четвърт от столицата? Какви мерки от страна на дружеството и СО са предприети за уведомяване на засегнатите граждани?
 5. В кои от обектите, част от инвестиционната програма на „Топлофикация София“ ЕАД, се е предвиждало едновременна подмяна на друга инфраструктура – водопровод, канал, електрообзавеждане и други елементи на подземната инфраструктура? В тези случаи, осигурила ли е общината координиране на строителния процес и спазване на сроковете?
 6. В случай, че по улиците, където е сменян топлопровод, има компрометирана друга инфраструктура и тя не е подменена паралелно, колко ще струва на бюджета наложителното ново преасфалтиране при бъдещите ремонтни дейности?

С уважение,

П. Прошков

А ето и част от бизнес плана, публикуван на сайта на СОС, както винаги четимо и лесно за обработка :)

http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f33883.pdf

 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Google Buzz
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Yahoo! Buzz
TAGS

LEAVE A COMMENT

Към лентата с инструменти