ПРЕПОРЪЧАНИ
Избори

Подайте ми ръка, за да започна да решавам проблемите

8 октомври, 2007


Работещите хора

Ще подчиня администрацията на нуждите на работещите хора, като въведа поне един ден в седмица с работно време до 19:30 часа. Ще променя обслужването на граждани чрез спазването на европейския стандарт. Ще създам страница в Интернет, чрез която гражданите ще могат свършат голяма част от работа си с общината онлайн, а ако трябва да дойдат лично, ще имат възможност да резервират своя приемен час предварително.

Децата, възрастните хора и хората в неравностойно положение

Ще воювам за правото на майките с детски колички, възрастните хора и хората с увреждания да се придвижват нормално. Ще подобрявам пешеходната инфраструктура и уличната среда. Ще отворя в района нови детски градини и ясли, в които няма да има двоен стандарт за записване на деца.

Обществеността

Ще работя открито и ще дам лесен достъп на гражданите до информацията за процеса на изготвяне, вземане и изпълнение на решенията на районната администрация в “Лозенец”, както и тези на Столичния общински съвет.

Животът

Ще се противопоставя на всички промени в Общия устройствен план на София, които засягат зелените площи на “Лозенец”, и няма да допусна застрояването им. Ще прекратя превръщането на района в претенциозно гето и пошлото застрояване. Ще премахна незаконните сергии.

  • Print
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
TAGS

LEAVE A COMMENT

Към лентата с инструменти